Reforma javnog informisanja: prolazno vreme

23. 07. 2015.

Prijave za predugačke reklame na TV-u najčešće zastarevaju

Prijave za predugačke reklame na TV-u najčešće zastarevaju

Generalni sekretar Regulatora elektronskih medija (REM) Nenad Janković kazao je da to telo podnosi i na hiljade prekršajnih prijava zbog prekoračenja dužine reklamnog bloka, ali da te prijave u sudu najčešće zastarevaju i da se zbog zastarelosti po njima ne postupa...

detaljnije

25. 10. 2013. NUNS

Glavni zaključci sa okruglog stola Reforma javnog informisanja: prolazno vreme

Glavni zaključci sa okruglog stola  Reforma javnog informisanja: prolazno vreme

Nezavisno udruženje novinara Srbije uz podršku Fondacije za otvoreno društvo organizovalo je 4. jula, okrugli sto „Reforma javnog informisanja: prolazno vreme“ čiji je cilj bio da široj javnosti prikaže trenutno stanje reforme medijskog zakonodavstva...

detaljnije

04. 07. 2013. NUNS

Država i medijska reforma

Država i medijska reforma

Državu treba razvlastiti i svesti njenu ulogu na zaštitu javnog interesa kroz sufinansiranje projekata na javnim konkursima...

detaljnije

04. 07. 2013. NUNS

Mesto građana u medijskim reformama

Mesto građana u medijskim reformama

Građani i njihove potrebe su samo alibi različitih mišljenja oko neophodnosti medijskih reformi i konkretnih rešenja, ali su potpuno isključeni iz aktivnog učešća u ovom procesu...

detaljnije

04. 07. 2013. NUNS

Reforma u zaustavnom vremenu

Reforma u zaustavnom vremenu

Pitanje je, iako je Nacrt zakona o informisanju ostao na „liniji“ ključnih zahteva iz Medijske strategije, ko će od medija, zbog ovolikog kašnjenja, dočekati novo medijsko zakonodavstvo...

detaljnije

04. 07. 2013. NUNS

Tržišna ravnopravost i medijske reforme

Tržišna ravnopravost i medijske reforme

Punih 13 godina mi slušamo istu, odnosno sličnu priču, a tek posle 11 godina dobijamo Medijsku strategiju kao krovni dokument...

detaljnije

04. 07. 2013. NUNS

Posledice kašnjenja donošenja zakona: javni interes i projektno finansiranje medija u 2014

Posledice kašnjenja donošenja zakona: javni interes i projektno finansiranje medija u 2014

Ukoliko ne bude ubrzan rad na donošenju medijskih zakona, ukoliko ti zakoni ne budu u potpunom skladu sa ranije usvojenom Medijskom strategijom i ukoliko na vreme ne budu utvrđeni mehanizmi koji će omogućiti njihovu punu primenu, Srbija će izgubiti još jednu priliku...

detaljnije

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten