Prethodni projekti

„Medijski zakoni po meri građana”

Opšti cilj projekta je jačanje uticaja organizacija medijskog društva na razvoj medijskih politika u skladu sa najboljom EU praksom, te doprinos demokratskom razvoju Srbije.

detaljnije

Mladi istražuju javni interes

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese promociji participatornog procesa određivanja i tretmana tema od javnog interesa kroz podizanje svesti mladih o važnosti njihovog učestvovanja u tom procesu. Pored toga, želimo da doprinesemo i jačanju kapaciteta mladih - budućih donosioca odluka - za javno izražavanje svojih stavova i ideja kroz medijsku obradu i promociju.

detaljnije

Monitoring projektnog sufinansiranja medija

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja (UNS, NUNS, NDNV, ANEM i LP) zajednički realizuju minotoring u okviru projekta „Biti ili ne biti za medijsku reformu u Srbiji - praćenje projektnog sufinansiranja medija", od 1. aprila 2015. godine do 31. marta 2016. godine, uz podršku Britanske ambasade u Srbiji.

detaljnije

Kosovo Serbia: LIVE

Tokom 2015. godine Nezavisno udruženje novinara Srbije i KosovoLive NGO iz Prištine zajedno sprovode projekat jačanje kapaciteta i razmene novinara izmedju redakcija u Beogradu i Prištini. Cilj projekta Kosovo Serbia: LIVE je doprinos poboljšanju protoka informacija između Kosova i Srbije kroz nastavak i jačanje projekta razmene novinara na relaciji Beograd – Priština. Na taj način partneri žele da doprinesu stvaranju novih veza između dva naroda koje će, dugoročno, doprineti procesu pomirenja i normalizaciji njihovih odnosa

detaljnije

Školovanje, zapošljavanje i stanovanje osoba sa invaliditetom u ogledalu štampe

Projekat Stanovanje, rad i školovanje osoba sa invaliditetom u medijskom ogledalu NUNS je sproveo tokom šest meseci u 2014. godini pod pokrovteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja. Cilj ovog projekta bio je da doprinese kvalitetnom informisanju o položaju osoba sa invaliditetom u školskom sistemu, svetu rada i uslovima njihovog stanovanja kao preduslov za njihovo osnaživanje za samostalan život, razbijanje predrasuda i jačanje sistema socijalne zaštite.

detaljnije

Pomoć za novinare i medije stradale u poplavama

Nezavisno udruženje novinara Srbije je pokrenulo akciju solidarnosti sa novinarima, medijskim radnicima i medijima koji žive i rade u poplavljenim područjima.

detaljnije

Brzo, besplatno, pravično za sve!

Nezavisno udruženje novinara Srbije je u saradnji sa Savetom za štampu, uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava, započelo je projekat „Brzo, besplatno, pravično za sve“.

detaljnije

Kampanja za medijsku pismenost

U avgustu 2013. godine, Medijska koalicija, pod vođstvom Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Američka agencije za međunarodni razvoj (USAID) pokrenuli su petnaestomesečni projekat vredan 248,000 USD u cilju jačanja i podrške demokratizaciji srpskog društva kroz promociju medijske pismenosti, i nezavisnog i odgovornog novinarstva.

detaljnije

Media Pool 2013

GIZ Projekat za pravnu reform u Srbiji i Nezavisno udruženje novinara Srbije inicirali su zajednički projekat u cilju stručnog usavršavanja srpskih novinara u oblasti dobrog upravljanja, vladavine prava koji je počeo u novembru 2012. godine.

detaljnije

Socijalno ugroženi - nevidljivi u društvu

Izveštavanje o socijalno ugroženim grupama je opretećeno predrasudama, stereotipima i dikriminatorskim stavovima. To najčešće nije namera novinara, već posledica nedovoljnog znanja i vremena, pa direktan kontakt sa korisnicima i službenicima sistema socijalne zaštite, primeri dobre prakse i Vodič za izveštavanje o socijalno ugroženim grupama unaprediće medijsko izveštavanje i društvu predočiti probleme sa kojima se susreću ovi ljudi.

detaljnije

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten