Projekti

Nezavisno udruženje novinara Srbije već više od deset godina sprovodi projekte kroz koje ostvaruje svoju misiju -  da snažnim i proaktivnim delovanjem u javnosti štiti prava novinara i drugih medijskih radnika u Srbiji, sistematski unapredjuje profesionalne standarde i promoviše etički odgovorno novinarstvo.

Naši projekti uključuju informisanje novinara o njihovim pravima, podizanje svesti o važnosti poštovanja etičkog kodeksa, specijalističke treninge i projekti koji posredno ili neposredno jačaju kapacitete novinara i medija širom Srbije.

Više o aktuelnim projektnim aktivnostima NUNS-a možete pročitati u sekciji Top aktivnosti na ovoj strani, dok više o projektima možete naći na stranicama Aktuelni projekti i Prethodni projekti.

Ukoliko želite da sarađujete sa NUNS-om, molim vas posetite stranicu Imate li ideju?


Top aktivnosti

28. 07. 2017.

KONKURS: Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu

foto

Otvoren konkurs za dodelu podrške projekatima male ...

detaljnije

22. 12. 2016.

„Ipak, nije učinjen nikakav napredak“

foto

BEOGRAD - U utorak, 27. decembra 2016. godine Nezavisno ...

detaljnije

06. 12. 2016.

Istraživanje potvrdilo: Ugroženi novinari i medijske slobode

foto

Broj napada na novinare u porastu je u poslednjih nekoliko ...

detaljnije

02. 12. 2016.

ZAPADNI BALKAN: KOLIKO SU MEDIJI (NE)SLOBODNI A NOVINARI (NE)BEZBEDNI?

foto

BEOGRAD – U utorak 06. decembra, Nezavisno udruženje ...

detaljnije

Aktuelni projekti

Novinari pod pritiskom: pretnja demokratskom procesu

Projekat Novinari pod pritiskom: pretnja demokratskom procesu predviđa proizvodnju dokumentarnog filma na osnovu nalaza istraživanja o primerima koji se od 2008. godine dokumentuju u NUNS-ovoj bazi napada na novinare, kao i produkciju onlajn izdanja publikacije Specijalizovani Dosije.

detaljnije

Javni novac za javni interes – podrška inicijativama civilnog društva za interes javnosti

Projekat je nastao kao odgovor na identifikovan problem nedovoljne uključenosti civilnog sektora u javni dijalog u oblasti medijskih politika, kao i na opadajući trend medijskih sloboda što direktno utiče na razvoj demokratskog društva. Konzorcijum tri organizacije (BIRN, Nezavisno udruženje novinara Srbija NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija SCF) koje imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti, razvio je ovu akciju koja će najpre uticati na izgradnju kapaciteta civilnog sektora u Srbiji da se uključi u kreiranje medijskih politika ali i da zastupa sopstvene interese u medijskoj sferi.

detaljnije

Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu

Šest novinarskih organizacija su se okupile oko zajedničkih problema - rastućeg ograničavanja medijskih sloboda od strane države i sve učestalijim napadima na novinare u našim zemljama, i spremnosti da se kroz saradnju, razmenu iskustva i zajednički nastup doprinese da ovi problemi budu prepoznati i rešeni.

detaljnije

U fokusu

Projekat "U fokusu" koji sprovodi NUNS u saradnji sa Topličim centrom za demokratiju i ljudska prava i Asocijacijom lokalnih nezavisnih medija "Lokal pres"razvijen je sa ciljem da da doprinos unapređenju kapaciteta i lokalnih novinara i medija za proizvodnju istraživačkih priča uz podršku stručnjaka i nevladinih organizacija iz oblasti transparentnosti javnog finansiranja i zaštite ljudskih prava s posebnim fokusom na radna prava.

detaljnije

Baza podataka napada na novinare

Krajem 2013. godine, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku Ministarstva kulture i informisanja započelo realizaciju projekta „Baza podataka napada na novinare“.

detaljnije

Besplatni kursevi engleskog jezika za novinare

Nezavisno udruženje novinara Srbije u saradnji sa Ambasadom SAD organizuje besplatne kurseve engleskog jezika za novinare.

detaljnije

Pravni saveti i zastupanje na sudu za članove NUNS – a

Zahvaljujući organizacijama Civil Right Defenders NUNS nastavlja sa pružanjem besplatnih pravnih saveta i besplatnim zastupanjem na sudu. Od 2010. godine članovi su kontaktirali NUNS više od 160 puta, a 17 novinara je zastupano u sudskim procesima.

detaljnije

SEKO za medije, kulturu i organizacije civilnog društva

Učešće organizacija civilnog društva i izgradnja partnerskih odnosa između vladinog i nevladinog sektora u procesu planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

detaljnije

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten